• Sunday June 16,2019

Kategori - vetenskaplig personalstyrka


De nya forskarna

De nya forskarna

Över på Powell 's Books har vi bidragit till en originalartikel om den nya generationen "renässansforskare" som vi ser framöver idag från världens akadem. Pjäsen öppnar med berättelsen om vår vän och kollega Jessica Palmer - som är värd för Biophemera på Scienceblogs - och fortsätter att diskutera framväxande möjligheter inom vetenskapen och bortom för de begåvade studenterna som nu kommer ner i rörledningen. Artikeln börjar så

Var är gradstudenterna?

Var är gradstudenterna?

I en lågkonjunktion skulle det vara ett omvänt förhållande mellan ekonomins prestation och forskarutbildning. Teorin är enkel: I ekonomiska nedgångar går unga människor tillbaka till skolan för att skydda sig från den oförutsägbara arbetsmarknaden och förbereda sig för ökad karriärutveckling på vägen. Det är bara ett

Är Amerika vetenskapligt analfabeter?

Är Amerika vetenskapligt analfabeter?

Dan Vergano ställer denna fråga i titeln på sin USA-kolumn i dag. Vetenskapen har det bästa och det värsta i dag, firade som den hemliga såsen bakom den ekonomiska tillväxten, men bestod i högprofilerade områden som klimatförändring, stamceller och utveckling. "Vetenskap är viktigare för vårt välstånd, vår säkerhet, vår hälsa, vår miljö och vår livskvalitet än någonsin tidigare, " sade president Obama i april vid National Academy of Sciences. Samtidigt noterade Obam