Ännu större förslag till GOP Science / Environment Cuts

Utskottskommittén kom ut igår med ett förslag på 100 miljarder dollar i nedskärningar från den diskretionära budgeten för icke-försvar - vilket i sig är bara en bråkdel av de totala utgifterna. Det finns djupa nedskärningar till miljöskyddsverket och några av de viktigaste vetenskapliga prioriteringarna i den federala stimulansen. Ta energiavd