• Wednesday June 26,2019

Kategori - Robert Kennedy Jr.


Reaktioner på Kennedy profilen

Reaktioner på Kennedy profilen

Min senaste Washington Post- tidningen på Robert Kennedy Jr. har lett till många reaktioner i media, på Twitter och i blogosfären. Generellt sett har läsarna hittat berättelsen både övertygande och galen. Vad folk tycks delas på är hur Kennedy kommer i berättelsen. Laura Helmuth a T Slate säger att jag var "anmärkningsvärt generös" till Kennedy, "presenterar honom som förtrollad och äkta." Jag är in

Reaktioner på Kennedy profilen

Reaktioner på Kennedy profilen

Min senaste Washington Post- tidningen på Robert Kennedy Jr. har lett till många reaktioner i media, på Twitter och i blogosfären. Generellt sett har läsarna hittat berättelsen både övertygande och galen. Vad folk tycks delas på är hur Kennedy kommer i berättelsen. Laura Helmuth a T Slate säger att jag var "anmärkningsvärt generös" till Kennedy, "presenterar honom som förtrollad och äkta." Jag är in

Kennedy  's nya bok på antagna faror med Thimerosal

Kennedy 's nya bok på antagna faror med Thimerosal

I helgen har jag en profil på Robert Kennedy Jr. i Washington Post- tidningen. Under våra många samtal över telefon och personligen fann jag honom att vara uppriktig, självförstörande och otvivelaktigt säker i hans övertygelse om att thimerosal var en farlig beståndsdel som inte borde vara i vacciner. (Det fas