Befolkningen Scarecrow

En av dessa dagar kommer vi att ha en vuxen, icke-alarmerande konversation om befolkningen. Det skulle vara en diskussion som undviker Soylent Green-bild och talar istället om befolkningen i platsspecifika termer (vilket är hur dessa killar gör det). Den mest offentliga debatten om befolkningen är emellertid sammanfaller med en lista över globala problem (toppolja, klimatförändringar, utarmning av resurser, etc.), vil