• Monday June 17,2019

Kategori - neurogenes


Är mänsklig vuxen neurogenes död?  Och betyder det?

Är mänsklig vuxen neurogenes död? Och betyder det?

Fortsätter den mänskliga hjärnan att skapa nya neuroner i hela vuxenlivet? Tanken att neurogenes existerar i den vuxna mänskliga hippocampus har genererat en stor upphetsning och stimulerat mycket forskning. Det har föreslagits att störningar i neurogenes kan bidra till att förklara stress, depression och andra sjukdomar. Men e

Myten om mänsklig vuxen neurogenes?

Myten om mänsklig vuxen neurogenes?

I ett nytt papper som kan bli explosiva rapporterar australiensiska neuropatologer CV Dennis och kollegor att de fann väldigt lite bevis för vuxen neurogenes hos människor. Under de senaste åren har tanken att neurogenes - produktionen av nya neuroner - förekommer i specifika regioner av den vuxna hjärnan, blivit allmänt accepterad och diskuteras mycket. Störn