Kan neurovetenskap informera vardagen? "Översättningsproblemet"

Ett nytt papper frågar varför neurovetenskap inte har haft större inverkan på våra dagliga liv. Artikeln, Neurovetenskap och vardag: står inför översättningsproblemet, kommer från nederländska forskare Jolien C. Francken och Marc Slors. Det är en tankeväckande bit, men det fick mig att känna att författarna förväntar sig för mycket från neurovetenskap. Jag tror inte att