• Sunday June 16,2019

Kategori - lingvistik


Vilket språk är det för

Vilket språk är det för

1866 förbjöd den franska akademin för vetenskap diskussion om språkets ursprung. Språket i ett evolutionärt sammanhang är en stor fråga som bara fortsätter att ge. Men franska akademin såg uppenbarligen att den gav lite för mycket utan upplösning. Trots att jag är fascinerad av ämnet vid en tidpunkt och läser böcker som The Symbolic Species and Language Instinct, har jag kommit bort med åsikten att det finns mycket för språkutvecklingen som bara är okänd. För några år sedan

En alfabetisk genealogi

En alfabetisk genealogi

Xibo är en av befolkningarna i datamängden Human Genome Diversity Project, så du har säkert sett dem här och där. De är en Tungusic-grupp som är ansluten till manchern, vilket förklarar varför deras manus är en modifierad form av det nästan utdöda manchuskriptet. Det manchuriska alfabetet är en modifikation av det mongoliska alfabetet. Även margina