Sjukdom: globalt och historiskt sammanhang

Ovanstående figur är från ett papper i PLOS GENETICS , Analys av den genetiska sjukdomsgrunden i sammanhanget av globala mänskliga relationer och migration. Författarna syntetiserar två olika områden av mänsklig genomik. För det första finns det biomedicinska fokuserade genomomsatta associeringsstudier och deras som ett försök att identifiera riskalleler för vissa sjukdomar. I vissa fal