• Sunday June 16,2019

Kategori - hobbits (homo floresiensis)


Hobbits Alive?

Hobbits Alive?

Fejten över Homo floresiensis , det lilla folket i Indonesien, fokuserar på huruvida de var en utdöd diminutiv art som utvecklats från någon gammal hominid, såsom Homo erectus , eller om de bara var pygmiska människor, som kanske lider av någon sjukdom. Den ledande skeptiska paleoantropologen Teuku Jacob har hävdat att det finns pygmier som inte bor långt ifrån där fossilerna hittades på ön Flores. Jag kom över

Jakob Hobbit?

Jakob Hobbit?

Det har varit lite över ett och ett halvt år sedan forskare tillkännagav disocveryen av den mest kontroversiella fossilen inom mänskligt ursprung: Homo floresiensis aka Hobbit. Forskare hittade ben av en dimunitiv hominid på den indonesiska ön Flores, och uppskattade att det bodde så nyligen som 12.000 år

Vems hjärna är det ändå?  (The Further Hobbit Adventures)

Vems hjärna är det ändå? (The Further Hobbit Adventures)

Slutligen, mer hjärnor. På tisdag skrev jag om hur den andra gruppen Homo floresiensisben äntligen hade sett dagens vetenskapliga ljus. Idag är kritikerna som inte tycker att Hobbit är en ny art också på väg till vetenskapliga tidskrifter. De säger att Hobbits hjärna ser väldigt mycket ut som en mänsklig hjärna. Förra året,