Förorenad av irrationella rädslor

Europas senaste insats för GMO-fobi är fångad i denna skyddsrubrik: В EU förbjuder GM-förorenad honung från allmän försäljning Om du inte hämtar artikelns lutning, här är underrubriken: Bayerska biodlare tvungna att förklara sin honung som genetiskt modifierad på grund av förorening från närliggande Monsanto grödor Stråket i detta sinne boggling historia: Europeiska unionens högsta domstol beslutade tisdag att honung som innehåller spårmängder pollen från genetiskt modifierad majs måste märkas som GM-producerar och genomgå fullständig säkerhetsgodkännande innan den kan säljas som livsmedel. I v