Grön Bigotry

Det finns en bra uppläggning hos Grist på den latenta invandrarnas känsla inom det större miljöområdet. Den som är bekant med den gröna bigotryen i denna fråga har antagligen stött på vad författaren beskriver här: Så efter att jag började arbeta i miljösamhället blev jag störd att finna att när vänner och respekterade kollegor pratade om invandring och miljö var det ofta (om än oavsiktligt) från ett invandrareperspektiv. De flesta av de i grö