Ett krig med ingen ände

Jag är allt för USA som förbättrar möjligheterna att samarbeta med Mexiko, speciellt om det hjälper till att förbättra de olyckliga förhållandena i gränsområdena. Men i denna post över på naturskydd, kommer Will Rogers att överträda när han föreslår att miljöinitiativ med Mexiko hjälper USA: s nationella säkerhetsintressen längs den södra gränsen. Det kan knappast vara f