Testning för arsenik i drickvatten utan provtagningsbrunnar?

Det skulle vara underbart, eftersom uppskattningsvis 140 miljoner människor konsumerar över hela världen grundvatten som innehåller osäkra arsenikhalter. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med resurser för att testa hundratusentals brunnar, många i utvecklingsländer och landsbygdsområden, som skulle kunna hysa denna giftiga substans. Arsenik