Det sociala nätverket och anorexi

Kunde sociala nätverk vara viktigare än medierna i spridningen av ätstörningar? Det finns en historia om ätstörningar ungefär så här: ätstörningar (ED) vill vara tunna. Tanken att tunna är önskvärda är något som sprids av västmedier, särskilt visuella medier, dvs TV och tidningar. Därför orsakar västerländsk mediaexponering ätstörningar. Det är en bra enkel te