Stickleback genom avslöjar detaljer av evolutionens upprepade experiment

Apati, trötta suck och trötthet: Det här är symtomen på den psykologiska sjukdom som Carl Zimmer kallar ännu ett genomsyndrom. Det orsakas av den snabbströmmande strömmen av publikationer, som meddelar sekvenseringen av ett annat fullständigt genom. Nyhetsrapporter om sådana publikationer tenderar att följa samma mönster. Forskare h