Uppsidan av misslyckande

Som rapporterats i naturen uppmanar två ledande ekologer sina kollegor att publicera negativa studieresultat. Richard Hobbs, en växtbiolog och chefredaktör för tidskriften Restoration Ecology, förklarade för Naturen: Ämnet om vad som utgör "framgång " i restaurering har diskuterats aktivt de senaste åren, men det är bara nyligen att ett fåtal personer har diskuterat förmånen att undersöka "misslyckande " också. För det ändamå