• Wednesday June 26,2019

Kategori - medvetande och fri vilja


Elektrisk stimulering ger känslor av fri vilja

Elektrisk stimulering ger känslor av fri vilja

När det gäller den mänskliga hjärnan kan även de enklaste handlingarna vara mot-intuitiva och bedrägligt komplicerade. Testa till exempel att sträcka armen. Nerver i lemmen skickar meddelanden tillbaka till din hjärna, men den subjektiva erfarenheten du har av att sträcka är inte på grund av dessa signaler. Känslan a

Mästaren av illusioner

Mästaren av illusioner

För några månader sedan åkte jag till Sverige, hade en out-of-body-upplevelse och fick knivhuggit med en kniv. Ungefär. Frilanslivet tränar verkligen. Jag var där för att träffa Henrik Ehrsson, en neuroscientist som specialiserar sig på illusioner som snedvrider människors självförtroende. Jag har skr

Medvetslös hjärnaktivitet utgör våra beslut

Medvetslös hjärnaktivitet utgör våra beslut

Våra hjärnor formar våra beslut långt innan vi blir medvetna om dem. Det är slutsatsen av en anmärkningsvärd ny studie som visar att aktivitetsmönster i vissa delar av vår hjärna kan förutsäga resultatet av ett beslut sekunder innan vi ens är medvetna om att vi gör en. Det verkar naturligt att tänka att vi utövar handlingar efter att medvetet beslutat att göra det. Jag bestämmer m