• Sunday June 16,2019

Kategori - datavetenskap


Använda våra krafter för bra - hur webbsäkerhetsprogram kan hjälpa till att transkribera gamla böcker

Använda våra krafter för bra - hur webbsäkerhetsprogram kan hjälpa till att transkribera gamla böcker

Vad skulle du göra om någon bad dig att hjälpa transkribera en gammal bok på en webbplats? Chansen är att du säger nej på grundval av att du har andra saker att göra, eller helt enkelt det låter inte mycket intressant. Och ändå hjälper miljontals människor varje dag med exakt denna uppgift, och de flesta är helt omedvetna om att de hjälper till. Det är allt t

Använda våra krafter för bra - hur webbsäkerhetsprogram kan hjälpa till att transkribera gamla böcker

Använda våra krafter för bra - hur webbsäkerhetsprogram kan hjälpa till att transkribera gamla böcker

Vad skulle du göra om någon bad dig att hjälpa transkribera en gammal bok på en webbplats? Chansen är att du säger nej på grundval av att du har andra saker att göra, eller helt enkelt det låter inte mycket intressant. Och ändå hjälper miljontals människor varje dag med exakt denna uppgift, och de flesta är helt omedvetna om att de hjälper till. Det är allt t