Vad att äta efter kollapset

En av de mer underhållande (och populära) rösterna i enviro / peak oil doom-o-sfären är James Howard Kunstler, kanske mest känd för sin bok, The Geography of Nowhere. En gång i veckan utfärdar han ett skrymmande missiv på alla problem som är relaterade till samhällets överhängande kollaps från hans profanellt betitlade blogg, Clusterfuck Nation. Människor ver