• Monday June 17,2019

Kategori - civil diskurs


Regel # 1 för klimatdiskurs?

Regel # 1 för klimatdiskurs?

En läsare av James Fallows har ett förslag att bättre fokusera den nationella diskussionen om det ögonblick som är lika relevant för debatten om klimatförändringen: Jag skulle gärna vilja se en lista med sunt förnuftregler (liknande Michael Pollans livsmedelsregler) som fungerar som bra påminnelser om civil diskurs. Vad skull

På Deniers, Warmistas och Watermelons

På Deniers, Warmistas och Watermelons

Ingenting verkar skaka klimatbultarna som en hård debatt över de etiketter som stridsmän använder för att slå varandra. Även om den här tråden från igår fortfarande går stark, trodde jag att jag skulle bryta ut en kommentar som stiger ovanför scrum: Min tro är att de som drabbas mest negativt genom att använda namnkallning (denier, denialist, warmista, vattenmelon etc) är faktiskt de som sprutar dem. Förmodligen är

Words Matter

Words Matter

Steve Walt på utrikespolitiken gör sitt fall: Ett problem är naturligtvis att orsakssambandet i ett sådant fall alltid är skumt. När någon anländer till en offentlig händelse och börjar skjuta folk, hur bestämmer vi den relativa vikten av psykisk sjukdom, personlig erfarenhet, möjlighet, lax gun-control laws och den toxiska soppen av vålds retorik som han hade blivit utsatt för när vi försök att räkna ut hur något sådant kan ha hänt? Att bevilja Rep Gif