• Monday June 17,2019

Kategori - chimpanser och andra apor


En utbrott av DNA-duplicering i förfader till människor, chimpanser och gorillor

En utbrott av DNA-duplicering i förfader till människor, chimpanser och gorillor

Det här är den sjätte av åtta inlägg om evolutionär forskning för att fira Darwin s bicentennial. Fysiskt är vi otroligt annorlunda från våra apa-kusiner men genetiskt är det en annan historia. Vi delar famously mer än 98% av vårt DNA med chimpanser, våra närmaste levande släktingar. Våra proteiner är praktiskt taget identiska och våra kromosomer har mer eller mindre samma struktur. På nukleotidnivå