• Wednesday June 26,2019

Kategori - svart kol


Black Carbon  's Pandora Box

Black Carbon 's Pandora Box

Galenskapen om EPA: s motvilja att betrakta sot som bidragare till den globala uppvärmningen har förvirrat mig sedan jag läste den här historien, som jag trodde gjorde ett solidt fall: Medan koldioxid kan vara den första bidragsgivaren till stigande globala temperaturer, säger forskare att svart kol har uppstått som ett viktigt nummer 2, med nyligen genomförda studier som uppskattar att det står för 18 procent av planetens uppvärmning jämfört med 40 procent för koldioxid. Därefter för

Den låga hängande klimatföroreningen

Den låga hängande klimatföroreningen

I debatten om klimatförändringar i nollsumman är det inte mycket politiskt utrymme att diskutera stoppåtgärder som skulle gå långt för att hantera klimatförändringen nu. Ta frågan om svart kol (även kallat svart sot), ett skadligt förorenande ämne i utvecklingsländer som härrör från ineffektiva spishällar. Här är en revelat