• Monday June 17,2019

Kategori - djurrörelse


Ljusdetekterande ryggsäckar registrerar de fullständiga migrationsvägarna av sångfåglar

Ljusdetekterande ryggsäckar registrerar de fullständiga migrationsvägarna av sångfåglar

Sommaren 2007 lämnade trettiofem resenärer hem med ryggsäckar i släp för att se världen. Men dessa var inte mänskliga studenter, för att bli fulla och pretentiösa befinner sig i främmande länder - de var små sångfåglar som migrerade till tropiska klimat för vintern. Deras ryggsäckar var ljusmätare som kallades "geolocators", var och en om storleken på ett litet mynt. Genom att mäta s

Ljusdetekterande ryggsäckar registrerar de fullständiga migrationsvägarna av sångfåglar

Ljusdetekterande ryggsäckar registrerar de fullständiga migrationsvägarna av sångfåglar

Sommaren 2007 lämnade trettiofem resenärer hem med ryggsäckar i släp för att se världen. Men dessa var inte mänskliga studenter, för att bli fulla och pretentiösa befinner sig i främmande länder - de var små sångfåglar som migrerade till tropiska klimat för vintern. Deras ryggsäckar var ljusmätare som kallades "geolocators", var och en om storleken på ett litet mynt. Genom att mäta s