När historia och identitet kolliderar

Jag skrev nyligen två historier för tidskriften Arkeologi om konflikten mellan historia, vetenskap och kultur i det amerikanska sydvästra. Huvuddelen i november / decemberfrågan sammanfaller Navajo hävdar att kända förhistoriska platser, som Chaco Canyon, med nya arkeologiska data. Det senaste bevismaterialet stärker det starka vetenskapliga samförståndet att Navajo inte kom fram i sydvästra fram till någon gång på 1500-talet. Den medfölja