Mike Adams, All Medicine Purveyor, som kallar sig "Health Ranger," hotar Sue Forbes och Writer

Det är inte ovanligt att offentliga figurer är olyckliga över hur de skildras i media. Ibland är deras klagomål förståeligt, andra gånger inte så mycket. Det som är ovanligt är att en offentlig person tar rättsliga åtgärder mot en journalist. Det beror på att det i USA finns en mycket hög bar för ett skadeståndsanspråk. Ett landmärke Hög